ประตูเหล็กบานเลื่อนกันไฟ
 
ประตูเหล็กกบานเลื่อน, ประตูเหล็กบานเลื่อนทนไฟ ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการพื้นที่จำกัด เพราะการเปิด - ปิดจะสไลด์ไปทางขวาหรือซ้าย
ใช้สำหรัหรับห้องเก็บของ, โกดังโรงงานอุตสาหรรม, ห้องไฟฟ้า, ทางเข้าออกโรงงาน, กั้นห้องระหว่างห้องและอื่นๆ
 
ผลิตและขายประตูเหล็กบานเลื่อนมาตรฐาน ประตูบานเลื่อนทั่วไป
สามารถนำไปใช้กับห้องขนาดใหญ่ในโรงงาน, ห้องเก็บของ, ห้องเก็บสารเคมี
ห้องระหว่างอาคารต่ออาคารอื่นๆ

อุปกรณ์ประกอบด้วย ชุดรางแขวน, ลูกล้อ, ตัวประคอง, มือจับ กุญแจคอม้า อื่นๆ
 
ประตูบานเลื่อนทนไฟ
ใช้เหล็ก ZINCE GAVANIZE / COLD ROLL STEEL
ความหนา 136 มิล ทั้งบานและโครงสร้างภายใน ประกอบตัดพับขึ้นรูปด้วย
เครื่องจักรที่ทันสมัย บานในรูปแบบสวยงาม ภายในใส่ฉนวนกันความร้อน
ROCK WOOL

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประกอบด้วยรางแขวน, ลูกล้อ, ตัวประคอง, ตัวบังราง,
มือจับ, กูญแจคอม้า และอื่นๆ ครบชุด


ขนาดการผลิต
ความกว้าง /ซม. ความสูง /ซม. ความหนา/มิล
100 200 250 200 200 250 40 40 40