ประตูกันระเบิด
 
ประตูกันระเบิด (BLAST RESISTANT STEEL DOOR)
ประตูกันระเบิด เป็นประตูชนิดพิเศษที่มีไว้เพื่อป้องกันแรงระเบิด
จากวัตถุอันตราย
เช่น คลังน้ำมัน คลังแสงอาวุธของราชการ โรงงาน
อุตสากรรมแยกสารเคมี ในเขตนิคมมาบตาพุด นิคมอมตะนคร เพื่อป้องกัน
อันตรายของทรัพย์สินและคนที่ใกล้ชิด
 
ประตูระเบิด ประกอบด้วยโครงสร้างชนิดพิเศษ ใช้เหล็กที่มี
ความหนา ตั้งแต่ 3 มิล, 5 มิล, 8 มิล, 10 มิล ภายในเสริมด้วยเหล็กตัว U
หนา 3 มิล/5 มิล. ภายในใส่ฉนวนกันความร้อนที่มีความหนาแน่นตาม
มาตรฐานโรงงาน พ่นสีกันสนิม และพ่นสีรองพื้น SHUKOKU และเคลือบสี
อุตสาหกรรม
 

ขนาดการผลิต
ความกว้าง /ซม. ความสูง /ซม.  ความหนา/มิล
90   100   150  200   220    250 4.5     5.0     8.0      10