ประตูกันเสียง
 
ประตูกันเสียงใช้สำหรับห้องที่ต้องการความเงียบ ไม่ให้เสียงภายนอกเข้ามารับกวนภายในห้อง
ผลิตได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสามารถกันเสียงได้ดีสามารถนำไปใช้กับห้องพากษ์เสียงห้องซ้อมดนตรี,
ห้องประชุม, ห้องอัดรายการทีวี, ห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาล, ห้องทดสอบเสียงสินค้า, ห้องคลินิกแพทย์ผู้ทดสอบผู้ป่วยพิการทางหูเป็นต้น
 
     
     
 
 
ขนาดการผลิต
ความกว้าง /ซม. ความสูง /ซม.  ความหนา/มิล
80   90   120  200 50
หรือแบบพิเศษแบบช่องกระจก 2 ชั้น