ประตู-หน้าต่างร่วมกับช่องแสงหรือช่องลม
  แบบหน้าต่างช่องแสงช่องลม
แบบหน้าต่างช่องแสงช่องลม
  แบบช่องแสงและช่องลม