ประตูสแตนเลส บานเดี่ยวและบานคู่
ผลิตและขายประตูสแตนเลส 304 แฮลาย  ความหนาที่ 1.5 มิล.
ทั้งวงกบและบานใช้แผ่นสแตนเลส 304 2 แผ่น ขึ้นรูปประกอบ
เป็นบานประตู ภายในเสริมโครงเหล็กตัว U เพิ่มความแข็งแรง
ให้กับบาน เชื่อมยึดด้วยอาร์กอนหรือจะมีเจาะช่องเพิ่มช่องแสง
ก็ได้เพื่อมองฝั่งตรงข้าม


ประตูสแตนเลสทนไฟ ใช้สแตนเลส แฮลาย 304 หนา 1.5 มิล
ภายในใส่ฉนวนกันความร้อน ROCK WOOL เพิ่มยางกันไฟ รอบวงกบ
3 ด้าน เช่นกัน  ใช้สำหรับทางหนีไฟในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรืออาคารสำนักงาน ที่ต้องการความหรูหราของประตูทางหนีไฟ หรือ ติดผนังอาคารด้านนอกที่มีความชื้น

นอกจากนั้นยังสามารถผลิตประตูสแตนเลสที่ทนกรดทนด่างได้ที่ใช้
ในฐานขุดเจาะน้ำมันในทะเล หรือในงานอุตสากรรมทางเคมีจะใช้สแตนเลส
31.6 L หนา 1.5 มิล หรือ 2 มิล, 3 มิล เป็นวัสดุในการผลิตประตู

ขนาดการผลิต 80/200/45, 90/200/45, 100/200/45 บานคู่ 100+100/200/40 หรือผลิตตามขนาดที่ต้องการ
บานเดียว
บานเดียว
บานเดียว
บานคู่
80/200/45
90/200/45
100/200/45
100+100/200/40