บันใดหนีไฟ

ผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ  สำหรับอาคารและตึกสูง อาคารชุด เขตศูนย์การค้าพื้นที่แคบ
หรือในอาคารที่ไม่สามารถทำเป็นประตูทางออกหนีไฟภายในอาคารได้
หรือสำหรับอาคาร
บางอาคารที่สร้างมานนานแล้ว
ก่อนที่จะมีกฏหมายบังบังคับให้มีบันไดหนีไฟอีกทางหนึ่งเป็น
บันไดหนีไฟทางรองซึ่งก็สามารถที่จะมาทำบันไดหนีไฟด้านข้างตึกทำเป็นประตูทางออก
และมีบันไดหนีไฟ ทำลงมาเป็นขั้นบันไดหนีไฟลงมาชั้นล่างได้